Základní umělecká škola Smiřice

ZUŠ Smiřice
 

Základní umělecká škola ve Smiřicích patří k nejmenším školám v regionu.           Ke studiu nabízí obor hudební a  obor výtvarný.

ZUŠka sídlí v menší budově, typu rodinného domu v klidné části Smiřic.    Zároveň má škola svou pobočku v nedalekých Předměřicích nad Labem,         kde probíhá vyučování v prostorách místní Základní školy. 

Kapacita školy je 180 žáků a je téměř naplněna. Přibližně 140 žáků navštěvuje hudební obor a zhruba 35 žáků obor výtvarný. 

V současné době zaměstnává škola dvanáct pedagogických pracovníků a pracovnic a jednu technicko-hospodářskou pracovnici. 

Škola je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je Město Smiřice. 

IČO školy 62695312