Charakteristika školy
 

V současné době působí na škole 14 vyučujících v hudebním a jedna vyučující ve výtvarném oboru. Stabilizovaný kvalifikovaný pedagogický sbor plně uspokojuje potřebu vzdělávání v hudebním a výtvarném oboru.

Základní umělecká škola ve Smiřicích patří mezi menší školy.

Škola nabízí ke studiu dva obory - hudební a výtvarný.

Škola pokrývá věkové spektrum potencionálních uchazečů o studium ve věku od 6 let, základní studium I. a II.stupně.

Celkový počet žáků se pohybuje okolo 160, z toho hudební obor - 130, výtvarný obor - 30.

Kapacita školy podle zřizovací listiny je 180 žáků.