Příjmací pohovory
Sem vložte podnadpis

PŘIJÍMACÍ POHOVORY DO ZUŠ 2018-2019 proběhly v týdnu od 11.6. do 15.6.2018

Zákonní zástupci žáků, kteří byli již osloveni potvrzujícím rozhodnutím o přijetí budou informování o přiřazení k vyučujícím a instruování k domluvě rozvrhu a platbě školného. 


HUDEBNÍ OBOR nabídl přípravné a základní studium výuky hry na klavír, keyboard,  housle, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, tenor, tubu, klasickou kytaru, basovou kytaru, bicí nástroje, sólového zpěvu

Výuka bude probíhat 1 x týdně v individuálním předmětu v lekci 45 minut +  1 x týdně výuka kolektivních předmětů a hudební nauky

VÝTVARNÝ OBOR přijímal žáky do přípravného a základního studia  kresby, malby, grafiky, modelování, dekorativní práce

Výuka bude probíhat 1 x týdně v dvou až tříhodinových lekcích každá  45 minut