UMĚLECKÁ ŠKOLA MÁ "NOVÝ KABÁT"
Sem vložte podnadpis


Tento článek měl původně vyjít ve "Zpravodaji" č.2 tzn. V prosinci 2017, ale díky redakční radě byl

bohužel uložen neznámo kde a nevyšel. Nevadí, alespoň jsme se něco dozvěděli o Husici nilské či Motáku lužním nebo viděli z několika úhlů záběry místní střelnice.

Ti, kteří bydlí v okolí nebo jejichž děti navštěvují Základní uměleckou školu ve Smiřicích

si jistě všimli, jakou podobu dostala škola na začátku šk.,roku 2017-2018. Krásná, světlá fasáda, béžový sokl, natřené plechování nyní září do všech stran na křižovatce.

Odstraněny byly i mříže neboť škola jako dědictví po služebně VB připomínala spíše nápravné zařízení. Nutno však konstatovat, že jistě měly ve své době opodstatnění. Poděkování patří všem, kteří se na realizaci podíleli, Městský úřad včele s p. starostou L. Tuzarem , firmě, která opravu fasády zajistila a provedla, ale kterou nemohu vzhledem k reklamě jmenovat. Věřím, že nyní budou děti ještě s větším nadšením navštěvovat naši školu a na výuku se jako vždy těšit.

        PaedDr.Mgr.Lubomír Havrda, ředitel ZUŠ Smiřice