Úspěchy

27.02.2018

Úspěch našich žáků v okresním a krajském kole soutěže ZUŠ 15.2 a 22.3.2018

Jáchym Marinica, Filip Menger, Jiří Januš - pozouny, Pavel Hroch - tuba

a p.uč.Pavel Hlubuček. BLAHOPŘEJEME!
Úspěchy