Aktuality

ZUŠ otevře ve středu 5.9.2018

Ve středu otevře své dveře naše ZUŠka. I když vlastně dveří nám tu ještě mnoho chybí. 

Zveme všechny naše žáky k zápisu a domluvě rozvrhu. 

Zároveň budou zahájeny výpůjčky hudebních nástrojů. 

Zápis a domluva rozvrhů

Základní umělecká škola Smiřice vyhlašuje zápis žáků pro školní rok 2018 / 2019.

Zápis a domluva rozvrhů bude možná ve dnech uvedených v přehledu, případně dle individuální domluvy s vyučujícím.


Doubková Jana             pátek 7.9. 16 - 17 hodin 

Hloušek Václav             pátek 7.9. 14 - 16 hodin 

Hlubuček Pavel             středa 5.9. 14 - 16 hodin 

Houdková Eva                                                                         Předměřice   středa 5.9. 15 - 17 hodin 

Kupčáková Lenka          středa 5.9. 14 - 16 hodin                   Předměřice   pátek 7.9. 14 - 16 hodin 

Muchová Miluše            středa 5.9. 14 - 17 hodin 

Pavlík Jiří                        středa 5.9. 12 - 13 hodin                   Předměřice    čtvrtek 6.9. 13 - 14 hodin

Radvan Rostislav           čtvrtek 6.9. 14 - 17 hodin                   Předměřice    středa 5.9.  14 - 17 hodin 

Rejthártková Veronika  středa 5.9. 14 - 16 hodin                    Předměřice    pátek 7.9. 14 - 16 hodin 

Schovancová Světlana úterý 11.9. 14 - 16 hodin 

Soukupová Kristýna      čtvrtek 6.9. 14 - 16 hodin 

Štěpán Jaroslav            středa 12.9. 14 - 16 hodin                     Předměřice   úterý 11.9. 14 - 16 hodin 

Viktorová Nela              čtvrtek 6.9. 14 - 16 hodin

Zahájení školního roku 2018/2019

Navzdory dobíhajícímu stavebnímu a úklidovému ruchu zahájíme školní rok v plánovaném termínu. Poděkování patří především všem účastníkům proběhlé rekonstrukce, stavebním  a dodavatelským firmám a Městu Smiřice.

Zápisy a domluva rozvrhu bude probíhat ve dnech 5.-7.září v odpoledních hodinách. Zároveň budou připraveny k zapůjčení hudební nástroje. Školné zůstává stejné, bude vybíráno vždy pro nadcházející pololetí a činí 1.200,-Kč pro hudební obor a 700,-Kč pro výtvarný obor.  Žáci/zákonní zástupci obdrží předpis školného při zápisu a domluvě rozvrhu. Úhrada zápůjček nástrojů je stanovena 100,-Kč/měsíc, tj.500,-Kč za pololetí. Půjčovné bude hrazeno zvláštní platbou se samostatným variabilním symbolem. 

Pevná linka mimo provoz

Z důvodu probíhající rekonstrukce je číslo pevné linky dočasně mimo provoz. Pro komunikaci se ZUŠ prosím použijte emailovou adresu zus.smirice@seznam.cz. V případě naléhavých záležitostí  se obracejte ředitele školy na tel. čísle 777 752 080.

V posledním týdnu školního roku vypukl v naší ZUŠ nepopsatelný stavební ruch. Vše zahájilo kompletní vystěhování školy. V některých místnostech nezůstala cihla na cihle. V mnoha učebnách došlo ke změně dispozic, zazdění dveří, otlučení omítek... Jak šel prázdninový čas z demolice se postupně stávala stavba a budování. Konec prázdnin je na dohled a...

Úspěchy

27.02.2018

Úspěch našich žáků v okresním a krajském kole soutěže ZUŠ 15.2 a 22.3.2018